Masz pytania?

Śmiało! Wybierz preferowany środek komunikacji i skontaktuj się z nami, na pewno znajdziemy wspólny temat, szczególnie w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych.

icon_widget_image Poniedziałek - Piątek (8-16) icon_widget_image ul. Długa 11, 23-200 Kraśnik icon_widget_image + (48) 510 177 778 icon_widget_image biuro@zielonae.pl

Fotowoltaika i instalacje fotowoltaiczne Lublin - Zielona Energia

Jak otrzymać dofinansowanie w programie Moje Ciepło?

Program Moje Ciepło realizowany z Funduszu Modernizacyjnego skierowany jest do osób fizycznych, a jego głównym celem jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej.  Przedsięwzięcie ma przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i wzrostu udziału OZE w ostatecznym zużyciu energii. Celem programu jest rozpropagowanie stosowania pomp ciepła w domach jednorodzinnych, a także wykorzystywania innych odnawialnych źródeł energii. 

Kto może otrzymać dofinansowanie w programie Moje Ciepło?

O dofinansowanie ubiegać może się osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego (jednorodzinnego). Dodatkowe wymagania:

 • w dniu składania wniosku nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku lub wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie (wyjątkiem są zawiadomienia i wnioski złożone po 1 stycznia 2021 roku),
 • wnioskodawca musi być jednocześnie wskazany jako nabywca na fakturze – w innym przypadki niezbędne jest dołączenie oświadczenia,
 • wnioskodawca musi być jednocześnie osobą wskazaną w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy.

Nabór wniosków rozpoczął się 29 kwietnia 2022 roku i potrwa do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania budżetu, który wynosi 600 000 000 zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dotacje w programie skierowane są do osób, które zdecydowały się na zakup pompy ciepła Lublin i w całej Polsce. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji do 30% lub 45% kosztów kwalifikowanych. Kwota nie może jednak przekroczyć 21 tysięcy złotych na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju wybranej pompy ciepła:

 • do 7 tysięcy złotych w przypadku pompy ciepła powietrznej,
 • do 21 tysięcy złotych w przypadku pompy ciepła gruntowej.

Przyznawana kwota dofinansowania nie jest z kolei uzależniona od dochodu wnioskodawcy. Uwzględnia się jednak Kartę Dużej Rodziny – podwyższa ona wysokość dotacji. Dofinansowanie w programie Moje Ciepło obejmuje zakup i montaż:

 • pomp ciepła typu powietrze-powietrze z osprzętem,
 • pomp ciepła gruntowych wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym i osprzętem,
 • pomp ciepła typu powietrze-woda ze zbiornikiem akumulacyjnym, zbiornikiem cwu i osprzętem.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest brak w budynku mieszkalnym źródła ciepła na paliwo stałe. W przypadku, gdy w obiekcie znajduje się kominek, należy udowodnić, iż spełnia on jedynie funkcję rekreacyjną lub dekoracyjną.

Jak złożyć wniosek do programu Moje Ciepło?

Wnioski można składać na stronie internetowej NFOŚiGW. Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację, między innymi:

 • pozwolenie na budowę lub wniosek o zgłoszenie budowy,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy domu (ewentualnie decyzję o pozwoleniu na użytkowanie),
 • oświadczenie o posiadaniu zgody współwłaścicieli budynku,
 • fakturę za zakup i montaż pompy ciepła,
 • protokół odbioru,
 • charakterystykę energetyczną budynku,
 • skan Karty Dużej Rodziny,
 • kartę i etykietę zakupionej i zamontowanej pompy ciepła.

Wzór wniosku i wszystkie informacje dostępne są na stronie NFOŚiGW.

Jak wygląda rozpatrywanie wniosku?

Rejestracja wniosku o dofinansowanie w programie Moje Ciepło odbywa się do 3 dni od daty wpłynięcia wniosku. Kolejne etapy to:

 • ocena wniosku – do 60 dni od daty jego rejestracji (w przypadku niezgodności z kryteriami następuje odrzucenie wniosku),
 • wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia danych lub dołączenia wymaganych dokumentów (jeśli to konieczne) – po otrzymaniu wezwania wnioskodawca ma na to 10 dni,
 • ponowna ocena wniosku – do 10 dni od daty uzupełnienia przez wnioskodawcę,
 • kontrola poprawnej oceny wniosku – do 20 dni od daty zakończenia oceny,
 • przekazanie wnioskodawcy informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,
 • zawiadomienie wnioskodawcy i przyznaniu dofinansowania,
 • zawarcie umowy między NFOŚiGW a wnioskodawcą.

Program Moje Ciepło ma na celu zwiększenie zainteresowania Polaków odnawialnymi źródłami energii, a konkretniej pompami ciepła. Odwiedzając naszą stronę Pompy ciepła Lublin, dowiesz się więcej na temat OZE. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą: 510 177 778. Zapraszamy.