Masz pytania?

Śmiało! Wybierz preferowany środek komunikacji i skontaktuj się z nami, na pewno znajdziemy wspólny temat, szczególnie w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych.

icon_widget_image Poniedziałek - Piątek (8-16) icon_widget_image Jacków ul. Anyżowa 33, 21-007 Mełgiew icon_widget_image + (48) 510 177 778 icon_widget_image biuro@zielonae.pl

Fotowoltaika i instalacje fotowoltaiczne Lublin - Zielona Energia

Jak skorzystać z programu Mój Prąd?

Program „Mój Prąd” to specjalny program rządowy, który ma na celu zwiększenie ilości instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Program ruszył w roku 2019, a z dniem 20.12.2019 roku został zakończony pierwszy nabór wniosków. Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem, a do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło w tym czasie około 22 tysiące wniosków na kwotę około 100 mln złotych. Ministerstwo wypłaciło już około 70 mln w postaci dopłat.

W dniu 13.01.2020 roku uruchomiono drugi nabór, który ma potrwać do 18.12.2020 roku. Jesteś zainteresowany skorzystaniem z programu? Z artykułu, który przygotowaliśmy poniżej, dowiesz się, kto może starać się o dofinansowanie, a także ile maksymalnie może wynosić dopłata do fotowoltaiki. Zapoznasz się także z zasadami składania wniosków oraz przekonasz się, czy rozwiązanie to jest w ogóle opłacalne.

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 1. Kto może skorzystać z programu „Mój Prąd”?
 2. Jakie warunki muszą być spełnione, by zyskać dotację z programu „Mój Prąd”?
 3. Gdzie można złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Mój Prąd”?
 4. Ile wynosi dotacja z programu „Mój Prąd”?
 5. Czy dofinansowanie z programu „Mój Prąd” jest opodatkowane?
 6. Co można zyskać dzięki dopłacie do fotowoltaki z programu „Mój Prąd”?

W uproszczeniu program „Mój Prąd” to bezzwrotna pomoc finansowa udzielana na rzecz tworzenia instalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Dotacje obejmują jednak tylko instalacje o mocy od 2 kW do 10 kW. Zasady udzielania dofinansowań, a także warunki i wymagania, które musi spełnić każdy ubiegający się o dopłatę, zostały szczegółowo opisane poniżej.

Kto może skorzystać z programu „Mój Prąd”?

Program „Mój Prąd” skierowany jest do osób fizycznych, które mają zawartą umowę z wybranym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, czyli inaczej zakładem energetycznym i wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Umowa zawarta między osobą fizyczną a operatorem musi być umową kompleksową regulującą kwestie dotyczące wprowadzanie do sieci energii elektrycznej, która została wytworzona przez mikroinstalacje.

A kto nie może skorzystać z programu? Otóż osoby, które są już właścicielami instalacji fotowoltaicznej we własnym gospodarstwie domowym. Dotyczy to jednak tych instalacji, które zostały zakończone przed 23.07.2019 roku. Inwestycja nie może być także rozbudową istniejącej już instalacji.

Jakie warunki muszą być spełnione, by zyskać dotację z programu „Mój Prąd”?

Głównym warunkiem, który należy spełnić, by móc ubiegać się o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” jest posiadanie umowy kompleksowej z zakładem energetycznym. Dodatkowo stawiane są także inne wymogi:

 • posiadanie przez inwestora licznika dwukierunkowego,
 • posiadanie instalacji fotowoltaicznej o mocy mieszczącej się w przedziale 2-10 kW,
 • instalacja fotowoltaiczna musi być przeznaczona na cele mieszkaniowe,
 • wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną muszą rozpoczynać się po 23.07.2019 roku,
 • prace związane z instalacją muszą być zakończone po 23.07.2019 roku,
 • projekt instalacji musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Oprócz spełnienia powyższych wymogów każdy ubiegający się o dofinansowanie z programu „Mój Prąd” powinien przygotować niezbędne dokumenty. A są to:

 • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o wykonanej wpłacie na rzecz instalacji,
 • kopia faktury za montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji fotowoltaicznej – tylko w sytuacjach, gdy osoba ma niezbędne kwalifikacje,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO,
 • zaświadczenie OSD, które potwierdza montaż licznika z numerem Punktu Poboru Mocy.

Po zebraniu wszystkich dokumentów można przejść do kolejnego kroku, jakim jest składanie wniosku.

Gdzie można złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Mój Prąd” i jak to zrobić?

Wniosek o dofinansowanie z programu „Mój Prąd” można złożyć na dwa sposoby. Jest to forma online oraz tradycyjna, czyli papierowa. W drugim przypadku istnieje dodatkowo możliwość, przesłania wniosku wraz z załącznikami drogą pocztową lub kurierem na adres NFOŚiGW, a także złożenia go bezpośrednio w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku składania wniosku przez internet niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego eGO lub e-dowodu. Ma to na celu potwierdzenie tożsamości wnioskującego. Podczas wypełniania wniosku należy uzupełnić dane kontaktowe, a także podać adres e-mail.

Ile wynosi dotacja z programu „Mój Prąd”?

Dofinansowanie wypłacone w ramach programu „Mój Prąd” może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej. Co ważne istnieje pewne ograniczenie, gdyż każdy wnioskodawca może otrzymać nie więcej niż 5 tysięcy złotych w ramach jednej inwestycji.

Czy dofinansowanie z programu „Mój Prąd” jest opodatkowane?

Otrzymane w ramach dofinansowania z programu „Mój Prąd” środki finansowe nie muszą być wykazywane przez podatników w zeznaniu rocznym PIT. Dotacje te są zwolnione z podatku dochodowego. Samo dofinansowanie i udział w programie „Mój Prąd” są całkowicie bezpłatne.

Co można zyskać dzięki dopłacie do fotowoltaki z programu „Mój Prąd”?

Program „Mój Prąd” pozwala obniżyć koszt wykonania instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie domowym. Rozwiązanie to gwarantuje liczne korzyści, z których najważniejsze to:

 • poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych,
 • obniżenie wydatków na energię,
 • czynny udział w ochronie środowiska,
 • podniesienie standardu gospodarstwa.

Korzystając z dofinansowania „Mój Prąd”, można w prosty sposób pozyskać środki finansowe na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Masz jakieś pytania? Szukasz pomocy w napisaniu wniosku do programu „Mój Prąd”?

Zgłoś się do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania, udzielimy Ci porad, a nawet napiszemy za Ciebie wniosek!