Masz pytania?

Śmiało! Wybierz preferowany środek komunikacji i skontaktuj się z nami, na pewno znajdziemy wspólny temat, szczególnie w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych.

icon_widget_image Poniedziałek - Piątek (8-16) icon_widget_image ul. Długa 11, 23-200 Kraśnik icon_widget_image + (48) 510 177 778 icon_widget_image biuro@zielonae.pl

Fotowoltaika i instalacje fotowoltaiczne Lublin - Zielona Energia

Kolejne dofinansowanie na fotowoltaikę dla rolników

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Oznacza to, iż w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw rolnych” zostanie wprowadzony dodatkowy obszar: „Zielona Energia w gospodarstwie rolnym”. W efekcie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępni dofinansowanie skierowane do rolników, które będzie można przeznaczyć na zakup instalacji fotowoltaicznej.

Dotacja z PROW 2014-2020 na fotowoltaikę i nie tylko

Środki przeznaczone na dotacje dla rolników z PROW 2014-2020 pozwalają finansować nowe inwestycje, a także przeprowadzać niezbędne prace modernizacyjne. Okres kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach programu wydłużono o 2 lata, a realizacja płatności uległa przedłużeniu do końca 2025 roku. Dofinansowanie ma być udzielane na inwestycje, które poprawią wyniki w gospodarstwach rolnych. Kto może ubiegać się o takie dofinansowanie? Rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych. Środki finansowe będą mogły zostać przeznaczone na:

  • zakup instalacji fotowoltaicznej – wyprodukowany prąd powinien być przeznaczony do zasilania urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym,
  • montaż inteligentnych systemów zarządzania energią z możliwością zainstalowania pompy ciepła,
  • pokrycie kosztów doradztwa, przygotowania dokumentacji technicznej, sprawowania nadzoru budowlanego,
  • zakup oprogramowania komputerowego, licencji, praw autorskich oraz patentów.

Osoby chcące dowiedzieć się jak dokładnie działa fotowoltaika dla gospodarstw rolnych zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi, którzy nie tylko wyjaśnią działanie instalacji fotowoltaicznej, ale także pomogą w uzyskaniu na tę inwestycję korzystnego wsparcia. We wniosku o dofinansowanie można uwzględnić montaż pompy ciepła, ale musi stanowić ona integralną część systemu produkującego energię. Kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 150 tysięcy złotych dla jednego gospodarstwa rolnego. Dotacja może pokryć:

  • do 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku wniosków składanych przez młodych rolników oraz inwestycji zbiorowych,
  • do 50% (ale nie mniej niż 30%) kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych inwestycji.

Nabór wniosków o dofinansowanie z obszaru F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” z PROW 2014–2020 zostanie ogłoszony przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jakie jeszcze zmiany wprowadzone zostaną w PROW 2014-2020?

Komisja europejska zatwierdziła również zmiany w operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w której przyznawane są dofinansowania na inwestycje związane z modernizacją lub budową budynków wykorzystywanych w produkcji rolnej. Dotacje obejmują zakup maszyn i wyposażenia do produkcji rolnej, a także elementów infrastruktury technicznej.

Szukasz informacji na temat fotowoltaiki? Zajrzyj na naszą stronę: https://zielonae.pl/instalacje-fotowoltaiczne/, gdzie znajdziesz wiele przydatnych informacji.