Masz pytania?

Śmiało! Wybierz preferowany środek komunikacji i skontaktuj się z nami, na pewno znajdziemy wspólny temat, szczególnie w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych.

icon_widget_image Poniedziałek - Piątek (8-16) icon_widget_image ul. Długa 11, 23-200 Kraśnik icon_widget_image + (48) 510 177 778 icon_widget_image biuro@zielonae.pl

Fotowoltaika i instalacje fotowoltaiczne Lublin - Zielona Energia

Na czym polega program AgroEnergia i jakie są jego zasady?

Program AgroEnergia skierowany jest do polskich rolników, którzy zdecydowani są wybrać odnawialne źródła energii do swoich gospodarstw. W ramach programu osoby prowadzące gospodarstwa rolne mają możliwość wnioskowania o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalacje OZE. Chcecie dowiedzieć się Państwo więcej na temat założeń programu? A może interesuje Was proces składania wniosków lub zasady i wymogi programu? Wszystkiego dowiecie się, czytając przygotowany przez nas artykuł. Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

Jakie są założenia programu AgroEnergia?

Głównym celem programu jest wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Zwiększenie udziału inwestycji OZE pozwoli poprawić jakość powietrza, wód, a także zwiększyć efektywność energetyczną gospodarstw. Zeszłoroczne składanie wniosków zakończyło się w dniu 18 grudnia 2020 roku. Program ma jednak według założeń funkcjonować w latach 2020-2025. Podpisywanie umów ma z kolei trwać aż do 2023 roku.

Kto może skorzystać z dofinansowania z programu AgroEnergia?

Program skierowany jest przede wszystkim do rolników pragnących zainwestować w odnawialne źródła energii.

Podczas poprzedniej edycji programu w roku 2020 wnioskodawcami mogły zostać:

 • Osoby fizyczne, które posiadają na własność lub w dzierżawie nieruchomości rolne. Warunkiem jest jednak mieszcząca się w przedziale od 1 do 300 ha powierzchnia użytków rolnych. Dodatkowo wnioskodawca musi co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzić osobiście gospodarstwo.
 • Osoby prawne, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych. Tu także wymaga się by powierzchnia użytków rolnych, wynosiła od 1 do 300 ha, a wnioskodawca co najmniej rok przed złożeniem wniosku musi prowadzić działalność rolniczą lub gospodarczą.

Należy podkreślić, że według zasad programu w roku 2020 wnioskodawca nie mógł rozpocząć przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku.

Jakie inwestycje podlegają dofinansowaniu z programu AgroEnergia?

W ramach programu AgroEnergia 2020 możliwe było uzyskanie dopłaty do inwestycji OZE, a dokładnie:

 • Instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 10 kW jednak nie więcej niż 50 kW.
 • Instalacji wiatrowych o mocy większej niż 10 kW, ale mniejszej niż 50 kW.
 • Pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale poniżej 50 kW.
 • Instalacji hybrydowych – pompa ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną lub wiatrową sprzężone w jeden układ. Tutaj łączna moc instalacji może przekraczać 50 kW jednak moc poszczególnych elementów już nie.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej istniała możliwość uzyskania dofinansowania na zakup i montaż dodatkowych magazynów energii. Co istotne, dofinansowanie udzielane było jedynie na nowe inwestycje. Oznacza to, że nie było możliwości zwiększenia mocy instalacji fotowoltaicznej już istniejącej.

Jak wyglądało składanie wniosku do programu AgroEnergia 2020?

Wnioski do poprzedniej edycji programu należało składać w formie elektronicznej na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do składanego wniosku niezbędne było załączenie różnych dokumentów, a mianowicie:

 • uproszczonego schematu projektu,
 • zaświadczeń o liczbie posiadanych hektarów oraz miejscu zameldowania,
 • nakazu płatniczego podatku rolnego,
 • rachunku bankowy wraz z historią,
 • dokumentacji związanej z wybraną inwestycją.

Dodatkowo wymagane było przedstawienie posiadanych rachunków i faktur – związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Składanie wniosków odbywało się w trybie ciągłym.

Koszty, które kwalifikują się do programu musiały zostać poniesione w okresie od 1.07.2020r. do 31.12.2025r.

Wśród wydatków mogły znaleźć się pozycje związane z wykonaniem:

 • audytu energetycznego,
 • nadzoru inwestorskiego,
 • projektu budowlanego,
 • raportu o oddziaływaniu na środowisko,
 • montażu instalacji,
 • odbioru instalacji oraz jej uruchomieniem.

W przypadku sprzętu leasingowanego nie można było skorzystać z dofinansowania. Program obejmował natomiast również koszt zakupu instalacji.

Ile pieniędzy można uzyskać w programie AgroEnergia?

Całkowity budżet programu AgroEnergia to 200 milionów złotych. Otrzymane w ramach programu dofinansowanie prezentowało się w roku 2020 następująco:

 • w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 do 30 kW można otrzymać 20% kosztów kwalifikowanych, ale maksymalnie 15 tysięcy złotych,
 • w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy od 30 do 50 kW można otrzymać 13% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 25 tysięcy złotych.

Maksymalna wartość dofinansowania to zatem 25 tysięcy złotych. Jednak co ciekawe każdy rolnik, który zdecydował się na instalację hybrydową, mógł otrzymać bonus klimatyczny w wysokości 10 tysięcy złotych, co oznacza, że w przypadku zakupu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 do 30 kW wraz z pompą ciepła można było otrzymać 25 tysięcy złotych dofinansowania.

Warunki programu AgroEnergia

Poprzednia edycja programu Agroenergia zakładała, iż wnioski powinny być składane przed rozpoczęciem inwestycji, a samo dofinansowanie zostaje wypłacone dopiero po jej zakończeniu. Co istotne dotacja z programu nie łączyła się z pozostałymi projektami realizowanymi ze środków publicznych, czego przykładem może być program Czyste Powietrze. Łączyła się natomiast z ulgą termomodernizacyjną – kwota przedstawiona do odliczenia od podatku zostaje pomniejszona o wielkość dofinansowania.

Kiedy ruszy nabór wniosków do programu Agroenergia 2021?

Według danych opublikowanych na stronie internetowej NFOŚiGW tegoroczne uruchomienie naboru do programu Agroenergia ma nastąpić w czerwcu 2021 roku. Czy rzeczywiście tak będzie? Czekamy ze zniecierpliwieniem na dalsze ogłoszenia. Zakończenie składania wniosków przypada według planu na III kwartał 2021 roku.

Chcecie dowiedzieć się Państwo więcej info na temat programu AgroEnergia? Skontaktujcie się zatem z naszym biurem obsługi klienta: telefon: +48 510 177 778, e-mail: biuro@zielonae.pl. Dzięki dofinansowaniom fotowoltaika dla rolnictwa Lublin może być jeszcze bardziej opłacalna! Zapraszamy.